BTSP "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" alanında yenilikçi bir yaklaşım olarak işletmenizi doğrudan müşterinizin CRM ve satış sürecine bağlayarak  "satışa bağlı üretim" yapmanıza, yani müşteriniz satış yaptığı anda satılan ürün içindeki kendi ürünlerinizi de satmanıza ve dolayısı ile o ürünlerin üretim süreçlerini satış anında başlatmanıza olanak sağlar.  Satış açısından bu mekanizma "birleşik satış", üretim açısından "İşbirlikçi (Kooperatif ) üretim" ve tedarik açısından "anında tedarik" (Just-in-time supply management) olarak adlandırılır.

BTSP "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" alanında yenilikçi bir yaklaşım getirse de tam anlamı ile bir ERP alt yapısı sunmaz; aksine CRM altyapısını destekleyici ERP kapsamı içinde kalan "ürün, üretim planlama ve tedarik "mekanizmalarını sunarak BTSP içindeki online satış süreçlerini kurumsal yapıda gerçekleşmesini sağlayacak, satışı ve müşteri memnuniyetini yükseltmeyi sağlayacak entegre yapıyı sunar.

Bir başka deyişle  BTSP altyapısı Size, küme içindeki müşterinizin satışını hızlandırmak ve memnuniyetini yükseltmek için gerekli entegre yapıyı sunar. 

BTSP üyesi olarak işletmenizde bir ERP sistemi olmasına gerek yoktur. Satış odaklı gerekli üretim planlamalarını BTSP altında yapabileceksiniz.

Eğer bir ERP sisteminiz var ise, ERP sisteminizi yapılacak bir entegrasyon çalışması sonrasında BTSP'ye online olarak bağlayabilecek ve BTSP ve ERP sisteminizi senkronize edebileceksiniz. 

BTSP - İşletme ERP yapısı entegrasyonu ileride detaylı olarak tanımlanacaktır.