Birleşik Türk Silahtarları Platformu, kısaca BTSP, katılımcı Türk silah üreticilerinin birbirlerinden güç alarak, "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" yapmalarına imkan veren bir küme destek platformudur.

Bugün baktığımızda ABD, İsveç, Norveç gibi silah üretimi sektöründe ileri ülkelerin kullandıkları "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" konsepti üretim sektöründeki en yenilikçi iş geliştirme modellerinden birisidir.  

Sektör firmalarının iş yapış modellerine kısaca bir bakarsak ve bazı batılı firmalar ile karşılaştırırsak Türk işletmelerinin daha çok "büyüme"den yeni ve daha çok makine alımı, dolayısıyla daha çok adetsel üretim ve bu üretimi içine alacak fabrika alanına geçiş olduğunu görüyoruz. Her ne kadar burada doğruluk payı olsa da bu metot işletmenin müşteri-pazar kayıpları veya alınan makine yatırımlarını karşılayamaması durumunda ciddi bir sarsılma riski içerdiğini görmekteyiz. Bu şekilde niceliksel büyümeye çalışan işletmeler detaylı incelendiğinde işletmelerin büyüme uğruna "kalite" ve "uzmanlaşma" gibi çok kritik pazar avantajı sağlayacak alanlarda fazla odaklanmadıklarını, es geçtiklerini görebiliriz. 

Oysa "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış"' modelinin getirdiği, dijital tedarik zinciri entegrasyonu sayesinde "anında online satış" ve "satış'a bağlı üretim yapabilme" imkan ve avantajları ile, İşletme gereksiz stok ve stok üretimi yapmamakta, ihtiyaç halinde planlamasını anında çalıştırarak gerekli üretimi yaparken  "kalite" ve "uzmanlaşma" gibi çok kritik pazar avantajı sağlayacak alanlara odaklanarak pazardaki çıtayı kendi lehlerine yükseltebilmekteler. Buna en güzel örneklerden birkaçı ABD'li Smith&Wesson, Umarex, İngiliz Daystate,  İsveç FX-Airguns, Alman Anschutz ve Steyr firmalarını sayabiliriz. 

"İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" modelini yoğun olarak kullanan diğer bir sektör ise ABD'li havacılık ve silah sanayi firmalarıdır. Bu firmalardan Boeing ve Lockheed Martin, kendi geliştirdikleri entegre üretim yönetim sistemleri ile tüm alt üreticileri kendilerine online bağlamaktalar.

 

"İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" özünde küme içindeki tüm firmaları ortak, entegre bir dijital ağ üzerinde birbirlerine bağlayarak, kısaca bir tedarik zinciri ortamı oluşturarak,  satış ve satışa bağlı üretim süreçlerini bu ağ üzerinden online olarak "anında" yürütmelerini sağlar.  

Genelde "dijital ortamda bir tedarik zinciri ortamı" yada "dijital ağ bağı" ile işletmelerin birbirleri ile bağlanması işin içine girdiğinde her işletmenin belirli bir ölçüde ERP ortamını oluşturmaları ve bu ERP sistemlerinin birbirleriyle konuşması beklenir. Bu "Klasik" metottur ve  işletmelerin her biri için olduğu kadar da toplam kümeyi dijitalleştirme maliyeti çok yüksektir.

Diğer yandan BTSP'nin "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" yaklaşımı altında kullanılan WebKÜME-ERP dijital küme yönetim sisteminin getirdiği yenilikçi yaklaşım, özellikle küçük ölçekli firmaların yukarıda bahsedilen yüksek ERP sistemi oluşturma maliyetlerinden kurtararak  "satış ve satışa bağlı üretim" süreçlerini diğer firmalarla entegre edebilmelerine olanak sağlayarak kümenin toplamı açısından %90ları geçen maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

Matematiksel olarak kolayca ispatlanabilecek "...%90ları geçen maliyet ve zaman tasarrufu sağlar" iddiasının ötesinde  BTSP'nin küme içindeki firmaya asıl katkısı "alt yapı gelişimidir". 

Hepsi aynı anda olmak zorunda olmasa da BTSP kümesi üyesi bir işletme sisteme giriş aşamasında bir dizi hazırlık yapar. Eğer işletmede kullanılan ve güncel bir kalite yönetim altyapısı var ise işleri çok daha kolaylaşır. Eğer işletmede güncel bir kalite yönetim altyapısı yok ise BTSP çalışmaları, kalite çalışmalarına etkin bir hazırlık oluşturur.

BTSP'nin tüm işletmeye kazandırdıkları

 • İşbirlikçi işletme entegrasyonu,
 • Standart ürün tanımlaması,
 • Online Ürün Satışı ve Siparişi alımları
 • Kendi Online Tedarik Zincirini Oluşturabilme imkanı (ERP Sistemi kurmadan)
 • Kendi Tedarik Planlamalarını Oluşturabilme imkanı (ERP Sistemi kurmadan)
 • Üretim Planlaması ve Takibi
 • Kalite Güvence altyapısının oluşturulması yada geliştirilmesi

 

BTSP'nin ERPsi olan büyük işletmelere kazandırdıkları:

 • İşbirlikçi işletme entegrasyonu ile genişleyebilme imkanı,
 • Tedarik Zinciri içindeki işletmelerin dijitalleşme seviyelerinin düşük maliyet ile  (ERP Sistemi kurmadan) yükseltilmesi ve onlara online bağlanabilme imkanı,
 • Online Ürün Üretim takibi,
 • Kendi Online Tedarik Zincirini genişletebilme imkanı (istenirse ERP Sistemine entegre edilebilir),
 • Kendi Tedarik Planlamalarını genişletebilme imkanı (istenirse ERP Sistemine entegre edilebilir),
 • Tedarik zinciri Üretim Planlaması ve Online Takibi

 

Kısaca BTSP'nin kazandırdığı bu imkanlar ancak kapsamlı ERP sistemlerinin kurulması ile sağlanabileceğinden, BTSP ilk andan işletmeye düşük maliyetle çok ciddi, kısmi ERP ve CRM yapıları altında üretim ve dijital entegrasyon avantajları sunmaktadır.

BTSP'nin bu farklı ve yenilikçi yaklaşımı, işletmelerin ERP uygulamalarının ağırlıkları altında ezilmeden kolayca Satış amaçlı yapılaşmalarını sağlamakta ve oluşturdukları satış, tedarik zincirlerini etkinleştirmelerine olanak sunmaktadır.