BTSP'nin altyapısını oluşturan WebKÜME ERP sistemi  T.C. Kalkınma Bakanlığının 11. Kalkınma Planı kapsamında  Hazır Giyim İhracatçılar Birliği (İHKİB) altındaki işletmeler kümesinin kalite, verim ve etkinliğini arttırmak amaçlı projesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) yönetimi altında OCCONS Danışmanlık tarafından özel olarak tasarlanıp geliştirilmiş bir "Küme Yönetim Sistemi"dir.   

WebKÜME ERP'nin amacını IHKİB için hazırlanmış bu Kalkınma Bakanlığı Tanıtım videosunda izleyebilirsiniz: video için tıklayınız

Kalkınma Bakanlığı İHKİB projesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Küme Yönetimi Nedir?

Özetle Küme Yönetimi aynı sektör içindeki çeşitli üretici aktörlerin işbirlikleri yolu ile etkinleşmeleri ve verimliliklerinin artması amacıyla, birbirlerine rakip olarak değil, iş birliği ile birbirlerine destek olarak üretimlerini birleştiren işletmelerin pazar paylarının büyütülmesi amacıyla sistemli bir yapıda yönetilmesidir.  

Sanayi Odaları, Sanayi Bakanlığı kapsamında oluşturulmuş "Küme" yapıları bu iş ve güç birliğini sosyal olarak sağlayan zeminlerken BTSP'nin altyapısını oluşturan WebKÜME ERP gibi özel yazılımlar gelişen dijital teknolojilerin kullanımı sayesinde küme yönetimini ortak bir dijital ağ (bulut) sistemi üzerinde çalıştırırlar. 

BTSP kapsamında WebKÜME,  küme içindeki aktörler arasında, B2B iş ortamını oluşturur ve sunulan gerekli fonksiyonlar ile iş birliği içinde satış ve üretim yapmalarını sağlamaktadır. 

 

BTSP Kümesinin avantajları neler? 

"Küme Yönetim Sistemi" olarak WebKÜME ERP'nin amacı tüm Küme üyesi işletmelere  "işbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış" konsepti altında

 • kendi kısmi ERP ortamlarını (satış sürecini destekleyecek Üretim planlama modülleri) oluşturarak
 • kendi tedarik zincirlerini kurmalarını,
 • kendi üretim planlamalarını oluşturmalarını ve 
 • kendi ürünlerini sistem üzerinden doğrudan müşterilerinin stoklarına sunmalarına ve
 • müşteri satışları sırasında satılan kendi ürünlerini doğrudan üretim altına almaları için

 

dijital ağ oluşturmaktadır.

 

BTSP'nin sunduğu Dijital Tedarik Zincirinin (DTZ) avantajları şunlardır: 

 

 

 

Küme’de Dijital Tedarik Zinciri oluşturmadaki Zorluklar; "Klasik Metot"un Sorunları

"Klasik metot Dijital Tedarik Zinciri" anlamı, Küme içindeki tüm işletmelerin her birine ve mümkünse aynı ama gerçek maliyetlerinden dolayı farklı farklı ERP sistemlerin kurulması ve bu sistemlerin birbirleri ile uygun şekilde dijital ortamda bağlanmasıdır.

Klasik Metotta işletmeler arasında bir dijital tedarik zinciri kurulması için sektör içindeki firmaların  her birinin kendilerine ERP altyapısı kurması, birbirlerine kurdukları ERP sistemleri aracılığı ile bağlanması ve bu ERP'lerin birbirleri arasında ile dijital olarak konuşması gerekir. 

Küme içindeki tüm işletmelerin her birine  ve farklı ERP sistemlerin kurulması ise oldukça pahalı ve paranın ötesinde işletme içindeki farklı durumlardan etkilenebilen, uyumsuzluklar sebebiyle çalışması zor bir süreçtir.

Bu uyumsuzlukları özetlersek:

Firmalar arası “Kültürel” uyumsuzluk ve isteksizlik…

 • ­Personel altyapısı,
 • ­Eğitim altyapısı,
 • ­ARGE altyapısı,
­
Firmalar arası “Sistemsel” uyumsuzluk ve teknik/maliyet engeli…
 • ­Bilgi İşlem altyapısı,
 • ­ERP altyapısı,
 • ­Kalite altyapısı, 

Bu zorluklar farklı işletmeler arasında bir entegrasyonu zorlaştırmaktadır.  

 

BTSP'yi oluşturan WebKÜME ERP'nin farkı nedir? 

BTSP'nin oluşturduğu dijital tedarik zincir klasik metottan farklı bir yapıdadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi Klasik Metotta işletmeler arasında bir dijital tedarik zinciri kurulması için sektör içindeki firmaların  birbirlerine ERP sistemleri aracılığı ile bağlanması ve bu ERP'lerin birbirleri ile konuşması gerekir.

Gerçekte bu gerçekleşmesi çok zor bir senaryodur. İşletmelerin birçoğu yüksek maliyetleri sebebiyle ERP sistemine geçmeyecek, geçse bile iş yükü sebebiyle ERP çalışmalarının tamamlanması çok uzun zaman alacak, diğer işletmelerin farklı farklı ERPleri ile konuşması için gerekli uyarlamaların (*) maliyeti sebebiyle vazgeçilecektir.   

(*) ERPler arasında konuşmaları için gerekli uyarlamalar ERP'ler arasındaki ...

 • dijital iletişim protokolünün standartlaşmasını,
 • Ürün Bilgileri formatının standartlaşmasını,
 • Üretim Planlama şekil ve metotlarının standartlaşmasını 

içerir.

 

 

BTSP'de WebKÜME ERP işletmeler arasındaki "İşbirlikçi (Kooperatif) Üretim ve Satış"ı destekleyecek ERP modül ve süreçlerini bulut ortamına taşıyarak  "ortak platform ve standart tanımlama" oluşturmuş, "satış ve satış'a bağlı üretim" süreçlerinin işletmeler tarafından ortak şekilde kullanılmasını sağlamıştır.   

Bu yapı  "klasik metot"taki  toplam küme maliyeti ve geçiş zamanını  %90 oranlarında düşürmekte; daha uygulanır bir DTZ modeli sunmaktadır.